Lindesnes kommune
Om kommunen


Antall innbyggere: 4665
Fylke: Vest-Agder

Presentasjon av Lindesnes kommune

Lindesnes er en kystkommune i Vest-Agder. Kommunen har en kystlinje på vel 90 km. Selve Lindesnes ytterst på den tidligere Lindesneshalvøya er Norges sydligste fastlandspunkt

Se også:
HitTilOss.no/Mandal - HitTilOss.no/Audnedal - HitTilOss.no/Marnardal
Vigeland i Lindesnes, det største tettstedet i Lindesnes
Vigeland i Lindesnes, det største tettstedet i Lindesnes

Langs kysten østover mot Mandal er det en fin skjærgård med friluftsområder av nasjonal verdi og flere fredede fuglereservater. Den meteorologiske stasjonen ved Lindesnes fyr har Norges høyeste årsmiddeltemperatur
I Lindesnes fokuserer man på muligheter og ressurser mer enn begrensninger.
Lindesnes kommune er opptatt av de faktorene som fremmer helsa; frihet, romslighet, raushet, humør, natur, opplevd egenverdi og likeverd, balanse mellom arbeid og fritid, nære sosiale relasjoner og forståelse for andres uforståelige valg.

Lillehavn i Lindesnes
Lillehavn i Lindesnes

Kommuneplanen og kommuneplanens verdigrunnlag skal danne grunnlaget for all kommunal virksomhet der også lokalsamfunnet, næringslivet og lag- og foreninger preges av de samme verdier. Et nært samarbeid med innbyggerne, de ulike parter i samfunnet og gjennom lag og foreninger er viktig for å skape samhold og framgang. Alle må ta et ansvar for et aktivt og kreativt lokalsamfunn.

Velkommen til deg som ønsker å flytte til Lindesnes!

 
Kontakt oss - HitTilOss.no 2010 © Beskyttet av lov om opphavsrett - Design og utvikling: Helgøy Design
Siste fra eiendomsmarkedet