Fyresdal kommune
Om kommunen


Antall innbyggere: 1385
Fylke: Telemark

Presentasjon av Fyresdal kommune

Fyresdal kommune ligg i Vest-Telemark, inn mot grensa til Setesdal. Dei fleste teneste-, handels- og servicetilbod er samla i kommunesentrum. Hovudtrekk innanfor næringslivet er jordbruk, skogsbruk, industri, turisme og anna service.

Flyfoto Fyresdal

Link: www.Fyresdal.kommune.no
Link: Tilflytterportal for Fyresdal kommune

Landskapet i Fyresdal strekkjer seg frå omlag 275 moh. til 1294 moh (Napuren). Her er eit varierande plante- og dyreliv, og mange små og store fiskevatn.

Stranda fyresdal

Fyresdal består av flere små grender, med et sentrum i nordenden av Fyresvatn. Det kommunale sentrum av Fyresdal er Moland. Her finner en den kommunale administrasjonen, skole, samfunnshus, barnehager, eldrehjem, Moland kirke (en av Fyresdals to kirker), Fyresdal prestegård (der Vidkun Quisling ble født), samt mange av de kommersielle foretakene i kommunen. I rimelig nærhet av sentrum finner en også flyplassen Vest-Telemark lufthavn, Fyresdal og et hotell. I sentrum ligger også Folkestadbyen, som er et handels og håndverkssentrum. I denne delen av sentrum finner en blant annet Fyresdal Vertshus (en bygning fra 1890 bygd i sveitserstil) og Fyresdal Bygdemuseum som ligger i Øyskogen[1], en samling fredede kjempefuruer. Folkestadbyen ble i 2003 tildelt tettstedsprisen for Telemark. I Klokkarhamaren, et lite fjell/halvøy i nærhet til sentrum, finner man en hule kalt Munkhola. Det antas at munker søkte tilflukt i denne hulen i middelalderen.

Kilder; fyresdal.kommune.no og wikipedia
 
Kontakt oss - HitTilOss.no 2010 © Beskyttet av lov om opphavsrett - Design og utvikling: Helgøy Design
Siste fra eiendomsmarkedet