Trondheim kommune
Om kommunen


Antall innbyggere: 170940
Fylke: Sør-Trøndelag

Flytte til Trondheim?

Trondheim kommune er Norges tredje største kommune og en by i kratig vekst. Vi har nå 170.000 registrerte innbyggere og ca 30 000 studenter. Byen ligger ved utløpet av Nidelva ved Trondheimsfjorden og grenser i øst mot Malvik og i sør mot Selbu, Klæbu og Melhus.
Trondheim er administrasjonssentrum for Sør-Trøndelag fylke.
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Høgskolen i Sør-Trøndelag ligger i byen.

Trondheim er knutepunkt mellom jernbane, hurtigruten og europavei 6.
Byen har til alle tider vært et viktig knutepunkt i Midt-Norge.

Panorama
Panorama

Busstilbudet i Trondheim drives av Team Trafikk. De frakter daglig ca 60.000 passasjerer med 200 busser fordelt på 41 ulike busslinjer.
Trondheim er også utgangspunktet for en rekke regionale og lengre bussruter og ekspressbussruter som blir opprert av blant annet Nettbuss,
Klæburuten, Gauldal Bilag og Fosen Trafikklag

Trondheims flyplass heter Værnes og ligger i Stjørdal kommune nord-øst for byen.
En rekke flyselskaper betjener Trondheim, bl.a. SAS Braathens, Norwegian, Widerøe, KLM og Coast Air.
Trondheim har også en sjøflyplass; Trondheim sjøflyplass, Jonsvatnet beligende på Jonsvatnet.

Nidarosdomen i Trondheim i vintersolen
Nidarosdomen i Trondheim i vintersolen

Oppvekst og utdanning
Barn og unge er en viktig ressurs for Trondheim i dag og i framtida.
Barn i Trondheim skal oppleve barnehage, skolefritidsordning og skole som sentrale arenaer i eget liv.
På disse arenaene skal de møte engasjerte voksne som veiledere i oppveksten til et godt voksenliv.
Det er i dag full barnehagedekning i Trondheim og foreldre kan velge i et stort tilbud av ulike barnehagetyper til sitt barn.


Trondheimsskolen
Skolene i byen er i stadig utvikling. Det brukes store ressurser på utvikling av det pedagogiske miljøet gjennom videre-
og etterutdanning av lærere og rehabilitering og nybygging av skoler.

Utdanning
NTNU, hovedbygget på Gløshaugen Videregående
Trondheim har i dag 11 videregående skoler: Adolf Øiens skole,
Brundalen videregående skole, Byåsen videregående skole, Gerhard Schønings skole,
Heimdal videregående skole, Ladejarlen videregående skole, Ringve videregående skole,
Skjetlein videregående skole, Strinda videregående skole, Tiller videregående skole,
Trondheim katedralskole,og Kristen videregående skole Trøndelag (privatskole).

Katedralskolen ble grunnlagt i 1152 og er således Norges eldste skole.
Heimdal vg skole er kjent for at mange av landets beste ski-idrettsutøvere og sangere har vært elever der.

Universitet og Høgskoler
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Dronning Mauds Minne, Høgskolen for førskolelærerutdanning
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er Norges nest største universitet med ca. 20.000 studenter.
NTNU ble opprettet i 1996, som en videreføring av Universitetet i Trondheim (UNIT).
UNIT var opprettet i 1968 ved en sammenslåing av Norges tekniske høgskole (NTH),
Norges lærerhøgskole i Trondheim (NLHT) og Vitenskapsmuseet (DKNVS, Museet).

NTNU har en campus på Gløshaugen for tekniske og naturvitenskapelige fag, en camus på Tyholt for skipsteknikk,
og en campus på Dragvoll for humanistiske fag. Også Kunstakademiet i Trondheim og Musikkonservatoriet i Trondheim ble i 1996 innlemmet i NTNU. 

www.trondheim.kommune.no
 
Kontakt oss - HitTilOss.no 2010 © Beskyttet av lov om opphavsrett - Design og utvikling: Helgøy Design
Siste fra eiendomsmarkedet