Du er her: Forside | Rogaland | Suldal | Presentasjon
Suldal kommune
Om kommunen


Antall innbyggere: 3835
Fylke: Rogaland

Presentasjon av Suldal kommune

Trygg, aktiv, eksotisk!
Suldal er ein del av Ryfylkeregionen og ligg nordaust i Rogaland. Det bur i underkant av 3900 menneske her. 1300 av desse bur i kommunesenteret Sand.

Hedlebrekk
Hedlebrekk

I Suldal kan du oppleve det mjuke, lune fjordlandskapet som kjenneteiknar Ryfylke. Du kan vitja sjarmerande, små strandstader, reisa gjennom breie og frodige dalføre, sjå kulturhistoriske minnesmerke og djupe skogar. Damanlegga til Ulla-Førre og Blåsjø er vel verdt eit besøk. Til tross for Norges største kraftutbygging, finn du framleis store urørte fjellområde. Suldal byr på eit mangfald av opplevingar både når det gjeld natur, kultur og aktivitetar.

Suldalsporten
Suldalsporten

Næringslivet er allsidig. Landbruket er basisnæring og gir grunnlag for busetjing i alle delar av kommunen. Husdyrhald og mjølkeproduksjon er ryggraden i denne næringa. Bygdeturisme og småkraftverk er på full fart inn som tilleggsnæringar. Transport, bergverk, fiskeoppdrett, trevareindustri, handel og service er andre store næringar.

Stranddalen
Stranddalen

Kommunen har eit godt og allsidig tenestetilbod til folk i alle aldersgrupper. Det er barnehagetilbod til alle, og prisane er framleis mellom dei aller lågaste i landet. Skulemønsteret er desentralisert.
Det regionale kulturhuset for indre Ryfylke ligg i kommunesenteret Sand. Der ligg også regionalt idrettsanlegg og Suldalshallen.

HitTilOss.no har foreløpig ikke et aktivt samarbeid med denne kommunen.  Det betyr at vi har begrenset med informasjon for deg hvis du vurderer å flytte hit.
Kom gjerne tilbake noe senere, så har vi kanskje fått etablert et samarbeid!
 
Kontakt oss - HitTilOss.no 2010 © Beskyttet av lov om opphavsrett - Design og utvikling: Helgøy Design
Siste fra eiendomsmarkedet