Rømskog kommune
Om kommunen


Antall innbyggere: 690
Fylke: Østfold

Presentasjon av Rømskog kommune

Rømskog er en skogkommune beliggende i den nordøstre delen av Østfold. Arealet er 184 km2 og innbyggertallet i underkant av 700.
Rømskog ble i 1902 skilt ut fra Rødenes som egen kommune og er blant de minste kommunene i landet.

Det er godt fiske i Rømsjøen, Rømskog kommune

De kommunale tjenestene er godt utbygd. Kommunen regnes for å være en foregangskommune på helse- og sosialsektoren. Det er gode oppvekstvilkår for barn og et rikt kulturliv. Rømskog satser på næringsutvikling og kan tilby rimelige tomter til bolig. Grensekommunen Rømskog er kjent for flykningerutene under krigen, rike tyttebærtrakter, å være først ute med valgresultatene, stor elgbestand og å være Østfolds perle.

Skogsbilde fra Rømskog kommune

Et av kommunens mål er å yte tjenester på en effektiv og rasjonell måte, der oppvekst- og omsorgsmiljøet tillegges spesiell vekt. Dette har ført til en positiv befolkningsutvikling, og vi kan tilby full barnehagedekning, skolefritidsordning og en godt utbygd skole. Kommunen kan tilby store og rimelige byggetomter med utsikt over Rømsjøen, og vi kan gi spesielt rimelige tilbud til unge yrkesaktive.

Mange aktive lag og foreninger, nytt kulturhus og en vakker natur gir deg de beste muligheter til en
meningsfull fritid.

(Tekstbesrkivelse hentet fra Rømskog kommunes nettsider)
 
Kontakt oss - HitTilOss.no 2010 © Beskyttet av lov om opphavsrett - Design og utvikling: Helgøy Design
Siste fra eiendomsmarkedet