Namdalseid kommune
Om kommunen


Antall innbyggere: 1705
Fylke: Nord-Trøndelag

Presentasjon av Namdalseid kommune

Flytte til Namdalseid? Namdalseid er en liten og mangfoldig kommune, som ligger sentralt mellom fjell og kyst i Nord-Trøndelag. Her har vi et aktivt og spennende kulturliv, og et næringsliv der jordbruk, skogbruk, småindustri og reiseliv står sentralt.

Namdalseid
Namdalseid

Barn og unge er viktige satsingsområder for kommunen. En kombinasjon av full barnehagedekning, gode skoler og allsidige fritidsaktiviteter, legger til rette for en trygg og aktiv oppvekst i Namdalseid.
Musikk- og kulturskolen gir et allsidig tilbud innen ulike kulturuttrykk. Ungdommens kulturmønstring er en årlig begivenhet, og vi har flere ganger hatt utøvere med i landsmønstringa. Den kulturelle skolesekken og andre aktiviteter, gir barn og unge et profesjonelt tilbud av gode kulturopplevelser hele året.
Et mangfoldig organisasjonsliv innen idrett og kultur, gjør Namdalseid til et levende lokalsamfunn med fokus på trivsel, samhold og utvikling. Kommunen er særlig kjent for sine gode miljø innenfor skisport og musikk.
To ungdomsklubber tilbyr et godt fritidstilbud for våre ungdommer.

Oset Namdalseid
Oset Namdalseid

I Namdalseid finner du spennende natur med fjell, skogkledde daler, kulturlandskap, fiskerike elver og kyst. Statsskog - kommunens største grunneier - har lagt godt til rette for bruk av utmarka.
Vi har store områder med mye småvilt, og stor bestand av elg, hjort og rådyr. Noen av landets beste smålakseelver finner du også her. I tillegg finnes rikelig med fiskemuligheter i fjord og fjellvann, samt bær og sopp som kan høstes fra naturen.
Namdalseid har mye å by på for de som er interessert i jakt, fiske og friluftsliv. Gode snøforhold gir mulighet for lek og naturopplevelser i et vakkert vinterlandskap.

Namdalseid
Namdalseid

Kilde;
www.namdalseid.kommune.no

 
Kontakt oss - HitTilOss.no 2010 © Beskyttet av lov om opphavsrett - Design og utvikling: Helgøy Design
Siste fra eiendomsmarkedet