Hammerfest kommune
Om kommunen


Antall innbyggere: 9700
Fylke: Finnmark

Presentasjon av Hammerfest kommune

Velkommen til Hammerfest – Et godt sted å bo

Hammerfest
Hammerfest

Det sies at Hammerfest har sjel, og at det er en plass det er lett å bli glad i. Kommunen består av sentrumsområdene som omkranser havna, og av spennende og livskraftige bygder som eksempelvis Forsøl, Hønseby, Akkarfjord, Kårhamn og Sandøybotn.
Fiske, fiskeindustri og oppdrett er viktige primærnæringer for oss, men gjennom Snøhvitprosjektet på Melkøya er petroleumsvirksomheten for alvor kommet til Hammerfest, Finnmark og Barentshavet. Dette medfører spennende kompetansearbeidsplasser, betydelige ringvirkninger og store utviklingsmuligheter. Ikke bare for Hammerfest, men for hele regionen.

Hammerfest
Hammerfest

Kommunens inntekter fra Snøhvitutbyggingen gir oss nå muligheten til å forbedre vårt tjenestetilbud til innbyggerne. Vi utvider og ruster opp skoler og barnehager, og realiserer en rekke enkeltprosjekt innenfor kulturområdet. Ikke minst gjelder dette oppføringen av kulturhuset i Finduskvartalet. Jeg tror dette vil gi hele regionen et kulturelt løft.
Så velkommen til Hammerfest, en spennende kommune med en kreativ og entusiastisk befolkning. Sammen har vi alle muligheter for å skape et godt lokalsamfunn, og et godt sted å bo.

Kilde; Ordfører Alf E. Jacobsen

 
Kontakt oss - HitTilOss.no 2010 © Beskyttet av lov om opphavsrett - Design og utvikling: Helgøy Design
Siste fra eiendomsmarkedet