Du er her: Forside

Bolyst i distriktene

Bolyst i distriktene

Mange distriktskommuner legger sine strategier i forhold til målet om å stagge den befolkningsutviklingen som mange kommuner står ovenfor, nedgang. Kommunal- og regionaldepartementet har nå utlyst sitt bolystprogram. En ny satsing for nettopp å møte befolkningsutviklingen. Nå er det opp til kommunene og selv ta tak i utfordringen, denne gangen supplert av statlige virkemidler.


Uttrykket bolyst hører man til stadighet. Det er blitt et politisk mål å arbeide med bolyst. Bolyst ser ut til å være nøkkelen til bosetning i distriktene. Kommunal- og regionaldepartemtet (KRD) har nå kommet med nyheten om at de utlyser 32 millioner kroner til prosjekter som skal skape nettopp bolyst. Dette er midler som kan være med å skape det gode eksempel.

Trender viser at det er like gode muligheter for at mennesker som ser etter bosted velger distriktene som mer urbane strøk. Unge ønsker en kombinasjon mellom de urbane og rurale tilbud. For eksempel ønsker flere og flere å være i nærheten av vakker natur som kan benyttes, men vil ikke være langt unna kulturtilbud og fritidsaktiviteter som tilbys i byer. Derfor er det også viktig å ha dette fokuset når man arbeider med bolyst. Også teknologien gir muligheter i langt større grad enn tidligere å benytte seg av urbane arbeids- og utdanningstilbud fra distriktene. Å kombinere det urbane med de verdiene som finnes i distriktssamfunn kan være nøkkelen til å skape bolyst og det gode eksempel.

KRD sier i sin utlysning at hovedmålet er å legge til rette for at kommuner innenfor det distriktspolitiske virkeområdet blir mer attraktive å bo i og flytte til. Fra 2010 har det blitt satt i gang en ny satsing ”Bolyst”. Midler som tidligere er brukt innenfor stedsutvikling og kulturbasert næringsutvikling blir nå trukket inn i denne satsingen. I denne satsingen kan alle offentlige og private aktører og virksomheter med konkrete prosjekter delta og prosjektene støttes med inntil halvparten av kostnadene.

Bolyst er vanskelig å definere og ikke minst svært subjektivt. Det er mye som spiller inn på hvorfor folk føler en bolyst ved stedet de hører til, derfor vil det også blir stor variasjon i hvilke prosjekter som kommer til å søke. Det er viktig at man kan bygge på de lokale fortrinnene når man skal utvikle et sted. Derfor kan også prosjektene som kan få støtte variere. Eksempler kan være steds – og næringsutvikling, inkludering, omdømmebygging, boligtilbud og offentlige tjenester.

Det er viktig med gjennomføringsevne og nytenking når man skal tildele slike midler. Dette er viktig for å kunne bli det gode eksempel som også andre tettsteder og bygder kan se til og lære av.

 

Om forfatteren

For flere innlegg og artikler om det gode eksempel eller verktøy for å skape det gode eksempel, ta en titt på www.detgodeeksempel.blogspot.com.


 

 
Kontakt oss - HitTilOss.no 2010 © Beskyttet av lov om opphavsrett - Design og utvikling: Helgøy Design
Siste fra eiendomsmarkedet