Du er her: Forside | Akershus | Frogn | Presentasjon
Frogn kommune
Om kommunen


Antall innbyggere: 14590
Fylke: Akershus

Flytte til Drøbak / Frogn kommune?

Frogn herred med skolekretsene Drøbak, Sogsti, Bilitt, Dyrløkkeåsen og Dal/Digerud dekker et areal på 86.47 kvadratkm og grenser mot Nesodden i nord, Ås i øst, Vestby i syd og Oslofjorden i vest.
Med trange gater og malerisk preg har Drøbak tiltrukket seg gjester gjennom generasjoner og byen har etter hvert fått mange navn som : Badebyen, kulturbyen, julebyen, en blomst i Norden og Norges nordligste sørlandsby for å nevne noen.
Drøbak i Frogn kommune

Bunnefjorden danner en del av grensen mellom Frogn og Ås i ca. 7 km s lengde.
Ca. 7 kvadratkm. av området består av 43 holmer og skjær, hvorav de viktigste er Håøya, Kaholmen, Bergholmen, Aspond, Lågøya og Søndre Langåra. Regner man øyene med har kommunen i alt 60 km strandlinje

Folketallet i Frogn er rundt 13.000.

Flyfoto Frogn kommune

Frogn regnes nå i høy grad å tilhøre Oslo-regionen, og står i kommunikasjonsmessig henseende i intim kontakt med Oslo, Follo-regionen og kommunene på andre siden av Oslofjorden ved sterkt utbygget bilrutenett og fergeforbindelse med Hurum.

Frogn kirke

Den plutselig sterke utvikling etter frigjøringen og sammenslåingen av en by- og landkommune medførte omstilling i den kommunale forvaltning, det være seg nødvendig utbygging av de kommunale etater, sosial- og trygdesektoren, skoleverket, kulturavdelingen, vei- vann og kloakkvesenet, organer for fritidsaktiviteter, tilrettelegging av offentlige arealer, byggevirksomhet i privat og offentlig regi.

Det er skjedd store endringer i næringslivet. Drøbak var før en typisk liten by-kommune. Frogn en like typisk jord- og skogbrukskommune med allsidig jord- og husdyrbruk, nå sterkt mekanisert for ensidig korndyrking.

En tydelig strukturendring er det blitt i befolkningen som følge av den store innflytting og innlemmelsen i Oslo-regionen. Den markante endring i innbyggertallet i sommer- og vinterhalvåret, den store gjennomgangstrafikk og den økende slitasje på veinett og naturherligheter er et kapittel for seg.

Kilde; http://www.frogn.kommune.no
 
Kontakt oss - HitTilOss.no 2010 © Beskyttet av lov om opphavsrett - Design og utvikling: Helgøy Design
Siste fra eiendomsmarkedet